. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit > Automatisoitu liikenne ja kysyntäohjatut tilausjärjestelmät

Automatisoitu liikenne ja kysyntäohjatut tilausjärjestelmät

 

Työssä tutkitaan mahdollisuuksia edistää kysyntäohjautuvaa autonomista tieliikennettä älyliikenteen tietoteknisten sekä hallinnollisten ratkaisujen avulla siten, että ilman kuljettajaa toimivien autonomisten autojen yleistyminen ei johtaisi yksityisautojen ulkoishaittojen kasvuun. Uudenlaiset kysyntäohjautuvat liikennemuodot voivat tarjota perinteistä joukkoliikennettä joustavamman ja yksityisautoilua edullisemman matkustustavan. Automatisoiduilla autoilla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus kysyntäohjautuvan liikenteen hintaan ja käytettävyyteen. Automatisoidut autot voivat kuitenkin vapaamman käytettävyytensä ansiosta lisätä yksityisautoilun liikennesuoritetta ja näin ollen tieliikenteen ulkoishaittoja. Liikennepoliittisten tavoitteiden tukemiseksi ja tieliikenteen ulkoishaittojen lisääntymisen hillitsemiseksi työn kannalta keskeiseen asemaan nousi kysyntäohjautuvan autonomisen tieliikenteen tilauspalvelun edistäminen.

 

Tulevaisuuskuvan yhteydessä määriteltiin järjestelmäkokonaisuus, joka vastaa työssä muodostettuihin tavoitteisiin. Järjestelmäkokonaisuudella on potentiaali vähentää huomattavasti yksityisautoilun ulkoishaittoja ja ohjata automatisoituja autoja käytettäväksi osana kysyntäohjautuvaa liikennettä, mutta vaikutukset riippuvat saavutettavasta markkinaosuudesta.

 

Projekti on samalla Harri Heljalan diplomityö Aalto-yliopistoon. Työ on hyväksytty joulukuussa 2014 ja on ladattavissa täällä. Diplomityöstä hieman tiivistetty projektin raportti julkaistaan HSL:n julkaisusarjassa.

 

 

Palaa projektilistaukseen

 

Projektin tiedot

 

Vuosi: 2013-2014

Tilaajat: LVM, Trafi, HSL

 

 

Lisätietoja

 

Harri Heljala

harri.heljala(at)yy-optima.fi

 

Seppo Lampinen

seppo.lampinen@yy-optima.fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy