. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit > Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen

 

Työn tarkoituksena on tuoda uusi innovatiivinen näkökulma Lappeenrannan ja Imatran seudun maankäytön ja joukkoliikenteen suunnittelun vuorovaikutukseen tutkimalla seudun yhdyskuntara-kenteen kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita joukkoliikenne-järjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta. Joukko-liikennemyönteisellä maankäytön kehittämisellä pyritään vahvistamaan sellaisia alueita, joilla on mahdollista parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa sekä nostaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta.

 

Työssä tarkastellaan joukkoliikenteen edellytysten parantamis-mahdollisuuksia maankäytön ratkaisujen kautta. Työn lopputuloksena tuotetaan kehitysideoita konkretisoiva yleispiirteinen näkemys joukkoliikennemyönteisestä maankäytön suunnittelusta, joka kuvaa eri aikajänteillä, minkälaista täydennysrakentamista tarvitaan ja minkälaiseen täydennysrakentamiseen on realistisia mahdollisuuksia, jotta joukkoliikenne tuottaisi alueelle hyvän palvelutason ja olisi kustannuksiltaan realistinen.

 

Laadittu työ on pilottikokeilu, jonka tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää ja soveltaa myös muiden alueiden suunnittelussa.

 

Linkki työn loppuraporttiin täällä

 

Palaa projektilistaukseen

 

Projektin tiedot

 

Vuosi: 2013 - 2014

Tilaaja: LVM, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan ja Imatran kaupungit.

 

Lisätietoja

 

Sonja Sahlsten

sonja.sahlsten(at)yy-optima.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy