. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit > Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen

Liikennepolitiikan

toimintatapojen uudistaminen

 

Liikennevirastolle tehdyn liikennejärjestelmäanalyysin ja toimintalogiikan testauksen ja kehittämisen tavoitteena on ollut luoda entistä parempia valmiuksia maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtävään liikennejärjestelmä-työhön ja seuraavan hallituskauden valtakunnantason liikennepoliittisiin linjauksiin, toimiin ja ohjelmiin.

 

Löytöretki-työpajasarjassa 2013 tavoitteena oli parempien edellytyksien luominen liikennejärjestelmätyön kehittämiseksi ja aineiston valmistelemi-seksi. Työpajoihin osallistuivat Liikenneviraston, Elinkeino- ja ympä-ristökeskusten, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä konsulttien asiantuntijoita. Työ on tuottanut kaikkien käytettäväksi uusia teemakohtaisia toimintamalleja ja tausta-aineistoa liikennejärjestelmätyölle.

 

Työ sisälsi kolmiosaisen työpajasarjan valmistelun ja vetovastuun. Työpajoissa kehitettiin laajalla asiantuntijoiden yhteistyöllä liikennejärjestelmä-suunnittelun prosessia ja menetelmiä.

 

Työpajojen pohjalta syntynyt aineisto analysoitiin ja jäsennettiin sekä lopulta julkaistiin helppokäyttöisenä selainpohjaisena palveluna. Palvelun kehi-tyksessä ja aineiston jalostuksessa on pyritty samaan työpajojen tuotokset käyttäjälähtöisesti kaikkien alan toimijoiden hyödynnettäviksi. Aineiston julkaisussa käytettiin sisällönhallintajärjestelmää, joka mahdollistaa aineiston helpon päivittämisen ja jatkojalostuksen. Palvelussa on pyritty myös luomaan vuorovaikutusta käyttäjien kanssa ja palvelun kautta voi aineistosta sekä palvelusta itsestään antaa palautetta ja kehitysehdotuksia.

 

Tutustu sähköiseen aineistoon osoitteessa: http://ljs-paketointi.yy-optima.fi/.

 

 

Palaa projektilistaukseen

 

Projektin tiedot

 

Vuosi: 2013 - 2014

Tilaaja: Liikennevirasto

 

Lisätietoja

 

Anna Saarlo

anna.saarlo(at)yy-optima.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy