. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit > Joukkoliikenteen palvelumuotoilu

Joukkoliikenteen

palvelumuotoilu

 

YY-Optiman, Movense Oy:n ja WayStep Consulting Ky:n yhteistyössä Liikennevirastolle valmistelemassa esiselvityksessä tarkastellaan palvelumuotoilun hyödyntämistä joukkoliikenteessä.

 

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan tavoitteita. Joukkoliikenteen käyttäjälle palvelukokemus muodostuu lukuisista tekijöistä, joiden muodostama näkökulma joukko-iikenteeseen on huomattavasti laajempi kuin pelkkä matka. Kyse on mm. imagosta, brändäyksestä, tiedon saannista, lipun ostosta ja matkaketjun muista osista. Palvelumuotoilu on keino tunnistaa nämä tekijät ja niihin liittyvät kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.

 

Esiselvityksessä arvioidaan, miten palvelumuotoilua lähestymistapana sekä sen menetelmiä ja prosesseja voidaan hyödyntää joukkoliikenteen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa. Esiselvitys perustuu toisaalta palvelumuotoilun määritelmiin ja yleiseen menetelmien kuvaukseen, toisaalta kuvaukseen siitä, mitä joukkoliikenteen käyttäjäkokemuksesta tällä hetkellä tiedetään. Näistä lähtökohdista esiselvityksessä muodostetaan kuvaa siitä, miten palvelumuotoilu on sovellettavissa joukkoliikenteen kokonaispalveluun. Lisäksi esiselvityksessä kuvataan, minkä tahojen vastuulla käyttäjäkokemukseen vaikuttavat tekijät ovat, sekä mitä käyttäjäkokemuksesta pitäisi tietää lisää.

 

 

Palaa projektilistaukseen

 

Projektin tiedot

 

Vuosi: 2013

Tilaaja: Liikennevirasto

Konsulttitiimi: YY-Optima (pääkonsultti), Movense, WayStep Consulting

 

Lisätietoja

 

Anna Saarlo

anna.saarlo(at)yy-optima.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy