. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Palvelut

Toiminnan painopisteet

Yhdyskuntasuunnittelu

- Strategiset kehittämisselvitykset ja suunnitelmat

- Liikennejärjestelmän ja maankäytön

  yhteensovittaminen

- Suunnitteluprojektien valmistelu ja ohjelmointi

- Suunnittelun ohjeistus

- Projektinjohtokonsultointi

- Tutkimukset

Toiminnan kehittäminen

- Politiikan ja strategian valmistelu tilaajan

  tukena

- Suunnitteluprosessien kehittäminen ja

  ohjelmointi

- Palvelumuotoilu prosessien osana

- Laatu ja ympäristöjärjestelmien kehittäminen

- Johdon tuki muutosprosesseissa

Vaikutusten arviointi

- Vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen osana

  suunnitteluprosessia

- Strategisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi

- Ympäristövaikutusten arviointiprosessin kehittäminen ja

  ohjelmointi

- Ympäristövaikutusten arviointiprosessin hallinta

  (projektikonsultointi)

- Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Strateginen liikennesuunnittelu

- Strategiset kehittämisselvitykset ja suunnitelmat

      - Liikennejärjestelmän kehittäminen

      - Joukkoliikenteen kehittäminen

      - Ympäristönäkökohdat liikenne-

        suunnittelussa

- Liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteen-

  sovittaminen

- Suunnitteluprojektien valmistelu ja ohjelmointi

- Suunnittelun ohjeistus

- Projektinjohtokonsultointi

- Tutkimukset

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy