. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit

Viimeaikaisia töitämme

2016

Kaupalliset palvelut joukkoliikenteen vaihtopaikoissa

HSL Helsingin seudun liikenne. Lue lisää

2015-16

Niiralan masterplan 2025

Keski-Karjalan kehittämisyhtiö KETI Oy. Lue lisää

2015-16

Tampereen seudun lähijunaliikenne: asemien ja liikenteen suunnittelu

Tampereen kaupunkiseutuyhtymä. Lue lisää

2015

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi

Etelä-Pohjanmaan liitto. Lue lisää

2014-15

Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma

Invest in Keuruu TYÖ -hanke, Keulink Oy, Keuruu, Keski-Suomen liitto. Lue lisää

2014-15

Kokonaisvaltaista suunnittelua etsimässä - seudllisen suunnittelun MALPE-ajattelu

Liikennevirasto. Lue lisää

2013-14

Automatisoitu liikenne ja kysyntäohjatut tilausjärjestelmät

Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, HSL Helsingin seudun liikenne. Lue lisää

2014

Puunkuormauksen toimintalinjat tieverkolla

Liikennevirasto. Lue lisää

2014

Pienten asemien kehittämispotentiaali

Liikennevirasto. Lue lisää

2014

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Liikenne- ja viestintäministeriö, Finavia, Helsingin kaupunki. Lue lisää

2014

HLJ 2015 vaikutusten arviointi (SOVA)

HSL Helsingin seudun liikenne. Lue lisää

2014

KAS-ELY:n kokeilu

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja liikenne- ja viestintäministeriö. Lue lisää

2014

HLJ 2015 rahoitusselvitys

HSL Helsingin seudun liikenne. Lue lisää

2013

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen

LVM, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenranta ja Imatra. Lue lisää

2013-2014

Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen - Löytöretkityöpajat

Liikennevirasto. Lue lisää

2013

Palvelumuotoilu joukkoliikenteessä - esiselvitys

Liikennevirasto. Lue lisää

2013

Yhdyskuntarakenteen asema esisuunnittelussa - esiselvitys

Liikennevirasto. Lue lisää

2012-2013

TUURI - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tulevaisuus- ja rahoitustarkastelut

HSL Helsingin seudun liikenne. Lue lisää

2012-2013

Liikenneselvitykset kaavaohjauksessa

Uudenmaan ELY-keskus. Lue lisää

2012-

Vt 4 Äänekoski - suunnitteluperusteiden laadinta

Keski-Suomen ELY-keskus. Lue lisää

2011-2013

Toimintamalli joukkoliikennettä edistävään maankäytön suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekes-rahoitteinen t&k-hanke. Lue lisää

2012

Helsingin pysäköintipolitiikka

Helsingin kaupunki. Lue lisää

2012

Joukkoliikennemyönteinen yhdyskuntarakenne maankäytön suunnittelun tavoitteena

Liikennevirasto. Lue lisää

Aiempia töitämme

Suunnitteluun liittyvä kehittäminen

2011

Liikennerevoluutio – pilotti 2/vt9 Turku-Tampere. Liikennevirasto (pääkonsultti: A-Insinöörit).

2011

Liikennerevoluutio – pilotti 1/yhteysväli Pori-Oulu. Liikennevirasto (pääkonsultti: Ramboll).

2010

Neliporrasperiaatteen soveltaminen liikennehankkeiden esisuunnittelussa. Liikennevirasto (pääkonsultti: Ramboll).

2009

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) aiesopimuksen seurannan ohjelmointi. LVM.

2009

PIARC maankäyttö- ja liikennetyöryhmän valmistelutehtävät. Uudenmaan ELY-keskus.

2009

Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus KETJU – 15 keskisuuren kaupungin joukkoliikenteen kehittämisohjelmien valmistelu. LVM (pääkonsultti: VTT/KPMG).

2009

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa (YVA-ohje). Tiehallinto.

2009

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisohje ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Tiehallinto.

2008

Helsingin seudun maankäyttö- ja raideverkkoselvitys, esiselvitys (ohjelmointi). YTV Liikenne.

2007

Maankäytön ja liikenteen valmistelumuistio Kouvolan seudun kaupunkiseutusuunnitelmaa varten. Kouvolan seudun kuntayhtymä.

Toiminnan kehittäminen ja ohjaus

2011

ELY-keskusten toiminnan ja palveluiden sähköistäminen (eELY). Työ- ja elinkeinoministeriö.

2012

Vt 4 Äänekoski, YVA:n laadunvarmistus. Keski-Suomen ELY-keskus.

2010-2011

Vt 4 Vaajakoski, YVA:n ja YS:n projektinhallintakonsultti. Keski-Suomen ELY-keskus.

2008-2011

Helsingin seudun uuden yleisilmailulentokentän sijaintivaihtoehdot. Projektikonsultti, liikenne- ja viestintäministeriö.

2010

Liikenteen hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen valmistelu. Liikenne- ja viestintäministeriö.

2009

Liikennejärjestelmän kehittämisstrategian ja vaikutusten arvioinnin valmistelun ohjelmointi. Liikenne- ja viestintäministeriö.

2009

Suunnittelun toimintalinjakokonaisuuden valmistelu. Tiehallinto.

2009

Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus KETJU – 15 keskisuuren kaupungin joukkoliikenteen kehittämisohjelmien valmistelu. LVM. Pääkonsultti: VTT/KPMG.

2007

Liikenne 2030, liikennepoliittisen strategian valmistelu. LVM.

2007

Tiehallinnon toimintalinjojen kehittäminen. Tiehallinto.

2005

Seutu- ja ympäristötieto –tulosalueen uudelleen organisointi. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV.

2004

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelun ja hankinnan uudelleenorganisointi. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV.

2004

Matkakorttiprojektin jälkiarviointi. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV.

Vaikutusten arviointi

2008-2011

Helsingin seudun uuden yleisilmailulentokentän sijaintivaihtoehdot. Projektikonsultti. LVM.

2010

Vt 4 Vaajakoski, ympäristövaiktusten arviointiohjelma.

2009

Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutusten arviointi (kokonaisvaikutusten arviointi). Pohjois-Savon liitto. Pääkonsultti: Sito.

2009

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisohje ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Tiehallinto.

2008

Pohjois-Savon maakuntakaavan vaikutusten arviointi. Pohjois-Savon liitto. Pääkonsultti: Sito.

2007

Pohjois-Savon liikennestrategian päivitys, vaikutusten arviointi. Pohjois-Savon liitto.

2007

Vt 5 Palokangas-Humaljoki, alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin prosessiarviointi. Savo-Karjalan tiepiiri.

2007

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi (PLJ 2007, SOVA). YTV Liikenne.

2006

Pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmän vaikutusten arviointi. YTV Liikenne.

Tutkimukset ja tutkimukselliset selvitykset

2012

Tyttöjen mopoilun turvallisuus - jatkotutkimus. Kyselytutkimus. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

2012

Nuorten vesiturvallisuus. Kyselytutkimus. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

2011

Keskusjärjestelmä 2.0 - avaimia aluerakenteen hahmottamiseen. Liikenne- ja viesstintäministeriö / Sektoritutkimuksen neuvottelukunta (yhteistyössä Tampereen yliopisto ja Linea Konsultit Oy:n kanssa).

2011

Tyttöjen mopoilun turvallisuus. Kyselytutkimus. Liikenteen turvallisuuskeskus Trafi.

2011

Mopoautot, osa 2 - jatkotutkimus mopoautojen käytöstä ja käyttäjistä. Kyselytutkimus. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

2010

Mopoautot liikenteessä. Mopoauton käyttäjät ja koettu turvallisuus. Kyselytutkimus. Liikenteen turvalisuusvirasto Trafi.

2008

Esiselvitys liikennejärjestelmätason keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Liikenne. Pääkonsultti: Sito.

2008

Nuorten ympärisötasenteet ja autoilu. Kyselytutkimus. Ajoneuvohallintokeskkus AKE.

2008

CO2-päästöt henkilöauton valintaan vaikuttavana tekijänä. Kyselytutkimus. Ajoneuvohallintokeskus AKE.

2008

Liikennekäytöstä poisto. Selvitys rekisteröintisääntöjen muutoksesta. Ajoneuvohallintokeskus AKE.

2007

Suomen liikennejärjestelmän tila - Kansainvälinen vertailu. LVM.

2007

2007

Liikenne 2030 - Taustat. LVM.

Finnish transport system in European perspective. LVM.

2007

2007

Asiakastarpeet tienpidon vaatimuksiksi, esiselvitys. Tiehallinto, ASTAR-tutkimusohjelma.

Maakunnallisen suunnittelun ja toimintaympäristötiedon hyödyntäminen. Tiehallinto, ASTAR-tutkimusohjelma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy