. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > På svenska

YY-Optima har sedan år 1999 fungerat i mångsidiga och krävande expertuppdrag inom trafik- och samhällsplanering. Företaget är en liten expertorganisation som ofta genomförer projekt i samarbete med andra företag inom trafik samt med andra företag och forskninginstituter som kompletterar vår expertis.

 

Vårt kärnkunnande är strategiska utvecklingsförklaringar och projekter, förberedandet av strategier och politik, utvecklingen och programmering av planeringsprosesser samt konsekvensbedömningen. I flera projekter har vi också stödjat våra kunder i anskaffning och styrning av planeringen.

 

Våra mest anmärkningsvärda kunder är Trafikverket, kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, ELY-centralerna och Helsingforsregionens trafik HRT.

 

 

För mera information vänligen kontakta:

 

YY-Optima Oy

Mannerheimvägen 44 A, 3. vån

00260 Helsingfors

 

Telefon: 040 700 5702

E-post: yy-optima@yy-optima.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy