. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit > TUURI - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tulevaisuus- ja rahoitustarkastelu

TUURI - Helsingin seudun liikenne- järjestelmäsuunnitelman (HLJ) tulevaisuus- ja rahoitustarkastelut

 

 

Kuva: Jaakko Räikkälä

Työssä muodostetaan HLJ 2011:n tulevaisuustarkastelun pohjalta päivitetyt ja kehitetyt tulevaisuuskuvat, joiden avulla tunnistetaan yhteiskunnassa pitkällä aikavälillä tapahtuvia, myös liikennejärjestelmään vaikuttavia muutoksia. Yhtenä painopistealueena työssä on yhdyskuntarakenteen muutosten tarkastelu. HLJ 2011:n tulevaisuustarkastelusta poiketen skenaariot liitetään suoraan rahoitustarkasteluihin. HLJ:n jatkovalmistelun kannalta työn tämä osa on erityisen herkkä ja vaativa, koska liikennejärjestelmä ja sen rahoitus erilaisine rahoitusmalleineen on hyvin kompleksinen ja systeemisesti sidoksissa laajasti yhteiskunnan eri toimialoihin ja yhteiskunnan muutoksiin. Rahoitustarkastelujen pohjalta muodostetaan kehittämispolkuja. Niissä esitetään, mitä toimia liikennejärjestelmän kehittämiseksi tulisi tehdä (ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä) skenaariovaihtoehdoista riippumatta, ja toisaalta miltä osin mahdolliset toimet ovat skenaariospesifisiä, vain tiettyyn skenaarioon liittyviä.

 

Projekti on osa HLJ 2015:n valmistelua. Tulevaisuus- ja rahoitustasotarkastelut muodostavat perustan, kun liikennejärjestelmän kehittämisstrategiaa aletaan muodostaa.

 

Alikonsultteinamme projektissa toimivat Linea, Movense ja WayStep.

 

 

Palaa projektilistaukseen

 

 

Projektin tiedot

 

Vuosi: 2012-2013

Tilaaja: HSL Helsingin seudun liikenne

Konsulttitiimi: YY-Optima (pääkonsultti), Linea Konsultit, Waystep Consulting, Movense

 

Lisätietoja

 

Seppo Lampinen

seppo.lampinen(at)yy-optima.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy