. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Projektit > Vt 4 Äänekoski, suunnitteluperusteiden laadinta

Vt 4 Äänekoski -  suunnitteluperusteiden laadinta

Kuva: Vt 4:n YVA-raportista

Keski-Suomen ELY-keskus on laatimassa Äänekosken keskustan kohdalle valtatien 4 alustavaa yleissuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten arviointia ensisijaisesti Äänekosken kaupungin yleiskaavoitusta varten. Liikennevirastossa käyttöön otetun uuden menettelyn mukaisesti tiejaksolle määritetään suunnitteluperusteet, joiden tarkoitus on dokumentoida aikaisemmissa vaiheissa ja nyt laaditussa suunnitelmassa määritellyt suunnittelun tavoitteet sekä keskeiset suunnitteluperiaatteet ja -ratkaisut. Näin suunnitteluperusteet ovat ohjaamassa myöhempiä suunnittelun vaiheita ja samalla perustelemassa suunnitelmissa esitettäviä ratkaisuja. Suunnitteluperusteiden määrittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitteluratkaisujen oikea taso, koko keinovalikoiman käyttö suunnittelussa sekä tavoitteiden valtakunnallinen yhtenäisyys hankkeen koko elinkaaren ajan.

 

YY-Optima toimi Keski-Suomen ELY-keskuksen konsulttina myös hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tukitehtävissä.

 

 

Palaa projektilistaukseen

 

Projektin tiedot

 

Vuosi: 2012

Tilaaja: Keski-Suomen ELY-keskus

 

Lisätietoja

 

Seppo Lampinen

seppo.lampinen(at)yy-optima.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy