. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.yy-optima.fi > Yritys

YY-Optima - luotettavaa osaamista jo yli viisitoista vuotta

YY-Optiman toiminta

YY-Optima on toiminut vuodesta 1999 vaativissa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun projekteissa strategisessa suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä.

 

YY-Optiman toiminnan painopistealueet ovat liikenne-järjestelmän ja maankäytön suunnittelu, toiminnan kehittäminen ja ohjaus, strateginen suunnittelu, suunnitteluun liittyvä kehittäminen, tutkimukset ja tutkimukselliset selvitykset sekä vaikutusten arviointi.

 

Lue lisää palveluistamme

Yhteistyössä

Pienenä asiantuntijaorganisaationa YY-Optima toimii usein yhteistyössä alan muiden konsulttien kanssa.

 

YY-Optiman työskentelytapa perustuu ryhmätyöskentelyyn, jossa yhdistetään erilainen koulutus- ja kokemustausta ideoinnin ja innovatiivisten ajatusten tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Samalla työskentelytapa tuottaa jatkuvan sisäisen laadunvarmistuksen, joka tuottaa tilaajalle aina astetta valmiimpaa materiaalia.

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Linea Konsultit Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Oy, Spatio Oy, Tampereen yliopisto, Trafix Oy, WayStep Consulting Ky,  WSP Finland Oy, Movense Oy, Strafica Oy ja A-Insinöörit Oy.

Haastavia projekteja

Tuotteitamme ovat muun muassa erilaiset kehittämis-selvitykset ja monipuolinen johdon konsultointi. Joillekin projekteille on ominaista asiakkaan pienimuotoinen kouluttaminen varsinaisen työn yhteydessä.

 

Monet toiminnan kehittämiseen liittyvät projektit ovat luonteeltaan sellaisia, että tilaajalla ei ole etukäteen selkeää käsitystä niiden sisällöstä ja lopputuloksesta. Nämä hankkeet edellyttävät meiltä kykyä viedä projekti vaiheittain menestykselliseen lopputulokseen sekä kehittyä vuorovaikutteiseen työskentelyyn tilaajan kanssa.

 

Merkittävimpiä asiakkaitamme ovat Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin seudun liikenne, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ELY-keskukset ja maakunnan liitot.

 

Tutustu tarkemmin projekteihimme

 

Laatua

YY-Optimalla on ollut vuodesta 2005 lähtien RAKLI-SKOL-ATL –vaatimusten mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä. Lue lisää RALA-pätevyydestä Rakentamisen Laatu ry:n sivuilta.

 

YY-Optima on saanut Tiehallinnon ympäristöpalkinnon vuonna 2004. Toimimme pääkonsulttina Pääkaupunki-seudun liikennejärjestelmän vaikutusten arvioinnissa, josta YTV sai vuonna 2008 vuoden yva-palkinnon.

 

Olemme rakentaneet ja ohjelmoineet laatu- ja ympäristöjärjestelmiä myös muille toimijoille liikenteen toimialalla. Yhdistämme aina laatuosaamisemme toiminnan substanssiin, jolloin se antaa lisäarvoa suoraan kuhunkin prosessiin. Tätä osaamista ja vastuuta sovellamme myös omissa projekteissamme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YY-Optima Oy, Mannerheimintie 44 A, 3. krs., 00260 Helsinki, Puh. 040 700 5703

© YY-Optima Oy